Forside2017-03-16T08:55:35+00:00

Velkommen til DropUd

Tak fordi du valgte at kigge på vores hjemmeside!

DropUds hjemmeside er inddelt i flere menuer, som hver især kan foldes ud ved klik ovenfor.

DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år.

Vores målgrupper omfatter udsatte borgere med psykosociale problemer af forskellig art. Vi er særligt specialiserede i borgere med misbrug, kriminel løbebane, udreagerende adfærd, bandetilknytning og visse psykiatriske diagnoser og har egne psykologer samt en ekstern psykiater tilknyttet.

Herudover har vi mere skrøbelige borgere, som har behov for en særlig, individuelt tilrettelagt indsats. Et forløb skræddersys altid, så det bedst matcher borgerens behov, i samarbejde med borgeren selv og dennes sagsbehandler.

Alle borgere i DropUd har mulighed for at benytte DropUds telefoniske døgnvagt, ligesom et udkørende team er knyttet til de fleste af vores forløb.

DropUd har fire afdelinger beliggende i henholdsvis Køge, Taastrup, samt på Statsfængslet Søbysøgård og Statsfængslet Ringe på Fyn.

Vi søger medarbejdere, se vores jobopslag her

Klik her for seneste nyhedsbrev

Jeg håber, at du på hjemmesiden vil finde nyttig viden og få et indblik i, hvordan vi arbejder i DropUd. På siderne kan du blandt andet se DropUd’s afdelinger og medarbejdere samt læse om DropUd’s ydelser og metoder. Herudover vil du kunne finde relevant information om DropUd’s kvalitetssikring, nyhedsbreve og aktivitetskalender.

Jeg håber, at vores hjemmeside er dig behjælpelig, og at den kan være med til at skabe overblik over og indsigt i DropUd’s tilbud og metoder.

Bedste hilsner

Mette Gadegaard,
Direktør