Integration2018-02-28T09:11:13+00:00

Integration

DropUd varetager med stor succes flere større integrationsprojekter:

A: Forløb for jobklar flygtninge, som vi skal have ud i ordinær beskæftigelse

B: IGU-forløb for samme målgruppe

Vi har opnået rigtig gode resultater med at få de jobklar flygtninge ud i ordnært arbejde uden løntilskud og lange praktikker. Vi tilbyder normalt en meget kort praktik (typisk á en uges varighed), så borger og arbejdsgiver kan se hinanden an, med henblik på at virksomheden herefter ansætter borgeren.

Med hensyn til IGU-forløb, som vi ser en stor værdi i, har vi netop tilrettelagt IGU-forløb for en stor gruppe flygtninge indenfor transportbranchen i samarbejde med virksomheder og uddanelsesstedet, EUC. Januar 2017 starter vi næste hold IGU op, denne gang indenfor lager/ produktion, og endelig forventer vi at kunne tilbyde IGU-forløb indenfor rengøring primo 2017.

Værdien i IGU-forløb ligger i, at:

  • Virksomheden selv er med til at forme og oplære deres elever
  • Eleverne bliver undervist på skole (og får bl.a. diverse kørekort på Transport-linien)
  • Eleverne bliver desuden både undervist i dansk og erhvervsrettet dansk
  • Eleverne får et uddannelsesbevis
  • Virksomhedens udgift er svarende til elevløn
  • Elevens samlever må gerne tjene mere end integrationsydelsen uden at blive berørt
  • Eleverne har langt bedre jobmuligheder med uddannelsesbevis og 2 års erfaring på CV´et

Med hensyn til økonomien for integrationsforløb, arbejder vi med to prismodeller. Prisen kan aldrig overstige den statslige refusion.

Det anbefales, at vi holder et møde, så vi kan drøfte muligheder og udfordringer.

Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte:

Mette Gadegaard, tlf. 30480200 / e-mail