Misbrugsbehandling2018-10-11T01:18:51+00:00

Ambulant behandling på Statsfængslet Søbysøgård

DropUd overtog d.1. januar 2013 misbrugsbehandlingen på Statsfængsel Søbysøgård på Fyn. Her varetager DropUd den ambulante misbrugsbehandling, som dækker behandlingsgarantien på Statsfængslet Søbysøgård. DropUd forestår både behandlingen på Søbysøgårds åbne afdeling og på den nye, lukkede afdeling. Behandlingen kan rumme 55-65 klienter ad gangen. Fængslet har i alt kapacitet til 134 indsatte i åbent regi, og 42 i lukket regi.

DropUd’s misbrugsbehandling på Søbysøgård er pr. 27/11-2014 fuldt akkrediteret uden vilkår ved Direktoratet for Kriminalforsorgen. DropUd har kun søgt om akkreditering den ene gang, og blev altså godkendt i første forsøg.

Målgruppen og behandlingsforløbet

DropUd’s misbrugsbehandling hører under behandlingsgarantien på de danske statsfængsler. Misbrugsbehandlingen er derfor et tilbud til alle indsatte på fængslet, som ønsker at ophøre, reducere eller stabilisere deres misbrug, eller som ønsker hjælp til ikke at genoptage et gammelt misbrug. Behandlingen retter sig derfor mod alle typer af stof- og alkoholmisbrug herunder alkohol, hash, centralstimulerende stoffer, opiater og substitutionsmedicin.

Forløbslængden i misbrugsbehandlingen vil for de enkelte indsatte variere, alt efter hvilken misbrugsindsats der er behov for og er ligeledes afhængig af hændelser som overflyttelser, domsafsigelser, løsladelse etc. undervejs i behandlingen.

Behandlingen består overvejende af individuelle samtaler, men med tilbud om deltagelse i forskellige gruppeaktiviteter og/eller NADA akupunktur. Aktivitetsgrupperne kan bestå af kropslige udfoldelser, terapigruppe eller sociale aktiviteter som spil eller bagning. Aktivitetsgrupperne kan udelukkende tilbydes de indsatte, som afsoner i åbent regi.

Behandlingens fokus og metode

DropUd’s misbrugsbehandling arbejder på baggrund af en forståelse af misbrug som værende et socialt og kognitivt betinget problem. Misbrug er ofte en løsning på et problem eller en tilstand, som vedkommende ikke kan tackle på anden vis. Misbruget opfattes som en livsproblematik, der kan arbejdes med via en helhedsorienteret indsats.

DropUd arbejder med den kognitive adfærdsterapi samt den løsningsfokuserede metode. Størstedelen af DropUd’s arbejde med misbrugsproblematikkerne består dermed i; at arbejde med klientens motivation for et liv uden alkohol/stoffer, at ændre klientens tanke- og handlemønstre ift. misbruget, samt at arbejde med klientens sociale problemer og færdigheder. DropUd søger således at arbejde på at ændre den adfærd og de tanker, der ligger bag misbruget og skabe grobund for en ændring i den samlede livssituation.

 

Døgnbehandling på Statsfængslet i Ringe

DropUd varetager døgnbehandlingen på Statsfængslet i Ringe. Statsfængslet i Ringe er et lukket fængsel med kapacitet til 86 indsatte, heriblandt både kvinder og mænd. DropUd’s døgnmisbrugsbehandling i Statsfængslet i Ringe kan rumme 12 indsatte. Her afsoner de indsatte på selve afdelingen i den periode, som behandlingen varer. DropUd varetager behandlingen sammen med fængslets personale.

Målgruppen og behandlingsforløbet

DropUd’s misbrugsbehandling hører under behandlingsgarantien på de danske statsfængsler. Misbrugsbehandlingen er derfor et tilbud til alle indsatte på Ringe Statsfængsel samt landets arresthuse, som ønsker døgnbehandling for at ophøre deres misbrug eller forebygge tilbagefald. Behandlingen retter sig mod alle typer af stof- og alkoholmisbrug herunder alkohol, hash, centralstimulerende stoffer, opiater og substitutionsmedicin. Både mænd og kvinder kan i døgnafdelingen. Det vigtigste kriterie for at blive indskrevet i behandlingen er, at klienten er motiveret for behandling og for at ændre sit liv.

Forløbslængden i misbrugsbehandlingen vil for de enkelte indsatte variere, alt efter hvilken misbrugsindsats der er behov for og er ligeledes afhængig af hændelser som overflyttelser, domsafsigelser, løsladelse etc. undervejs i behandlingen. Et forløb består af tre faser: Afklaringsfasen, behandlingsfasen og udslusningsfasen. Hver fase indeholder en kombination af gruppeterapi, individuelle samtaler, relevante aktiviteter i grupper, fysiske aktiviteter og NADA akupunktur.

Efter behandlingsforløbet i DropUd vil den indsatte blive udskrevet til ordinær afsoning/løsladelse.

Behandlingens fokus og metode

DropUd’s misbrugsbehandling arbejder på baggrund af en forståelse af misbrug som værende et socialt og kognitivt betinget problem. Misbrug er ofte en løsning på et problem eller en tilstand, som vedkommende ikke kan tackle på anden vis. Misbruget opfattes som en livsproblematik, der kan arbejdes med via en helhedsorienteret indsats.

DropUd arbejder med den kognitive adfærdsterapi samt den løsningsfokuserede metode. Størstedelen af DropUd’s arbejde med misbrugsproblematikkerne består dermed i; at arbejde med klientens motivation for et liv uden alkohol/stoffer, at ændre klientens tanke- og handlemønstre ift. misbruget, samt at arbejde med klientens sociale problemer og færdigheder. DropUd søger således at arbejde på at ændre den adfærd og de tanker, der ligger bag misbruget og skabe grobund for en ændring i den samlede livssituation.