Terapi2017-02-03T23:52:58+00:00

Terapiforløb

DropUd’s psykologer tilbyder individuel udredning og terapiforløb på kognitiv, narrativ eller psykodynamisk basis og varetager anerkendte tests efter behov.

DropUd’s forløb vil blive tilrettelagt efter individuelt identificerede kompetencer, potentialer og problemer, således at den enkelte borger modtager støtte, hvor det er nødvendigt, og udfordringer hvor det er muligt. Herved tror vi på, at vi kan understøtte den individuelle udvikling i retning mod bedre håndtering af livets udfordringer, frem for den typisk oplevede fastfrosne tilstand, uden synlige muligheder for forandring.

Vi vil som det første sikre adækvat opgaveforståelse, både for os og for borgeren, så vi er enige om, hvad der er status quo, samt hvor vi gerne skulle arbejde os hen med indsatsen. Vi sikrer denne opgaveforståelse med en adaptiv screeningsmodel, hvor vi kan gå i dybden, hvis der opstår behov for en decideret udredning, testning etc. indenfor f.eks. psykiske, psykiatriske eller fysiske problemstillinger.

Dette gør vi ved løbende at udfordre, hvor det er muligt, samt støtte hvor det er nødvendigt, ift. sikring af fortsat progression og udvikling for den enkelte borger.