Virksomhedcentre/ Virksomhedsnetværk2018-08-29T21:23:15+00:00

Virksomhedsnetværk

DropUd har et stort virksomhedsnetværk bestående af mange forskellige praktikværter. DropUd finder og etablerer selv virksomhedspraktikker i samarbejde med visiterende sagsbehandler.

DropUd er altid meget opsøgende i bestræbelserne på at udvide netværket. DropUd deltager bl.a. flere gange årligt ved Brøndby IF´s PartnerForum. Brøndby IF har et netværk på ca. 700 virksomheder, som DropUd således har adgang til og er en del af. Dette samarbejde kan også læses mere om på Brøndby IF’s hjemmeside ved at følge nedenstående link.

http://www.sn.dk/vestegnen/nyt-projekt-skal-kickstarte-unge-broendby-fans/artikel/385367#.UvCaTJeYb4h

Ligeledes har DropUd indgået samarbejde med det store, internationale JKS vikarbureau, hvilket ligeledes hjælper os til at få vores kandidater ud i ordinære jobs.

Herudover deltager vi i diverse messer og samarbejder også med andre aktører omkring virksomhedspraktikker, når der er behov for dette.

DropUd certificerer også vores praktikværter, således at virksomhederne f.eks. på deres hjemmeside har mulighed for at synliggøre, at de tager socialt ansvar.

Fremadrettet vil DropUd lave en jobbank, så du som virksomhed har mulighed for at håndplukke din kommende praktikant/ medarbejder/ kollega.

Jobbanken vil indeholde borgerens CV, i nogle tilfælde med billede, samt en præsentation af vedkommendes ønsker, drømme og mål samt praktiske og personlige kompetencer.

Du vil fremover kunne finde din kommende medarbejder ved at klikke på dit fagområde, hvorefter den enkelte borgers CV, præsentation og billede vil fremstå. Du kan som virksomhed tilmelde dig DropUd’s jobbank her, hvor du vil modtage nyhedsbreve og opdateringer vedr. Jobbanken.

Borgere i jobbanken har gennem en periode gennemgået et aktiveringsprogram i DropUd og er derfor vurderet parate til at komme ud i praktik/arbejde.

”On Track”- virksomhedspraktikker

DropUd har som nævnt et stort virksomhedsnetværk og finder og etablerer selv virksomhedspraktikker i samarbejde med visiterende sagsbehandler.

I DropUd oplever vi, at denne tredje og sidste fase i et typisk aktiveringsforløb er den mest skrøbelige af dem alle, idet det opleves enormt angsprovokerende at skulle ud blandt ”de her normale mennesker” og føle sig forkert og ikke god nok. Det opleves som om, at gamle nederlag bliver aktiveret, og det er noget, vi arbejder meget med og er meget opmærksomme på.

1) Vi sender først vores borgere i praktik, når vi vurderer, at pågældende er klar til det, hvilket bl.a. vil sige stabil mentalt og ift. fremmøde samt i mange tilfælde også for så vidt angår misbrug og udadreagerende adfærd. Vi kan ikke sende en borger i praktik, som udebliver, tæver chefen eller ryger joints på toilettet, som vi nogle gange hører om, når vi får en ny borger visiteret. Dette vil mildest talt føre til nederlag for borgeren, for os og for virksomheden.

2) Vi indstiller altid til mentorstøtte, som kan hjælpe med morgenvækning og evt. kørsel de første dage, som er de sværeste. Herefter skal der være styr på rejseplan, frokost osv. Opstarten vil typisk være blid, f.eks. 2 dage ugentligt i praktik og 3 dage i DropUd Aktivering, hvor pågældende er tryg (naturligvis til nedsat takst).

3) Vi gør vores ypperste for, at arbejdsgiver bliver klædt på til opgaven. F.eks. er det vigtigt for arbejdsgiver at vide det, hvis en borger kun kan forholde sig til én besked af gangen. Tre er ofte to for meget og kan resultere i, at vores praktikant enten ”springer i luften” i eller tager bussen hjem.

4) I DropUd vurderer vi det enormt vigtigt, at DropUd orienteres i samme øjeblik, at vores praktikant melder sig syg. Hvis det f.eks. er med forklaring om ondt i tænderne, kontakter DropUd’s mentor straks praktikanten og afklarer, om der skal køres til tandlægen, eller om det handler om noget helt andet, hvad det ofte gør.

5) Endelig er det vigtigt at huske, at sådan noget som frokost og spisesituation kan være meget vanskelig for vores praktikanter at være en del af. Dels fordi det der med madpakke ikke er noget, pågældende er vant med/ ikke har købt ind til, dels fordi interaktionen med kollegerne socialt kan være en kæmpe udfordring. Hvad taler man om og med hvem? Ofte synes kollegerne at ”leve i en anden verden” end vores praktikanter.

Alle DropUd’s praktikanter tilbydes således at deltage i DropUd’s ugentlige praktiksupervision, som de kan få fri til, ligesom mentoren tager sig af den løbende, individuelle opfølgning.

DropUd’s praktikanter er også positive rollemodeller for DropUd’s øvrige brugere og holder af og til oplæg om det at være i praktik.

Brochure 12 ugers til download.